Advies

Keiser Verkeerstechniek wordt vanwege haar ruime praktijkervaring vaak al in het ontwerpstadium gevraagd om advies, verkeersplannen en draaiboeken te leveren volgens de geldende richtlijnen.

Het voordeel hiervan is dat u als opdrachtgever vanaf het beginstadium begeleiding krijgt bij uw wensen, waardoor mogelijke problemen op voorhand inzichtelijk worden. Daarnaast kunt u de gegevens, plannen en kennis gebruiken voor eigen communicatiedoeleinden, zoals informatiebijeenkomsten.

  • De uitgangspunten van Keiser Verkeerstechniek:
  • De veiligheid van de wegwerkers in het werkvak;
  • De verkeersveiligheid van de weggebruiker;
  • De doorstroming van het verkeer;
  • De gevolgen voor leefbaarheid en milieu;
  • Informatie en communicatie.

Hierbij wordt ook gekeken naar klant specifieke uitgangspunten (planningen, werkwijze, etc.). We houden rekening met de richtlijnen, zoals gesteld door de CROW en Rijkswaterstaat en nemen eventuele extra eisen, gesteld door de wegbeheerder, mee in onze adviezen.


Geïnteresseerd?
Of heeft u een vraag?