Burg. Langmanweg 10
7021 BK Zelhem
[t] 0314 626 460
[f] 0314 623 923
[e] stuur een e-mail

Home

Keiser Verkeerstechniek

Bij wegwerkzaamheden spelen veiligheid en een goede doorstroming van het verkeer een cruciale rol.

Keiser Verkeerstechniek bedenkt, ontwerpt en installeert al 50 jaar oplossingen om dit te realiseren. In iedere situatie verzorgen wij de nodige (tijdelijke) verkeersmaatregelen.

Vanuit onze vestigingen in Zelhem en Spankeren bedienen wij tal van klanten, waaronder Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, nutsbedrijven, wegenbouwbedrijven, organisatiebureaus en verenigingen.

Blijf hier op de hoogte van de meest recente wegwerkzaamheden in Gelderland
 

 

Projecten

   

Keiser Verkeerstechniek b.v. te Zelhem voldoet aan de eisen gesteld in de norm VGN Checklist Aannemers, VCA* versie 2008/5.1 en ISO9001:2015.

Beleid voor Kwaliteit,Veiligheid,Gezond en Milieu

Keiser verkeerstechniek is al vanaf 1964 een totaal leverancier van tijdelijke verkeersmaatregelen.

Wij zorgen voor passende oplossingen en investeren graag in succesvolle en langdurige relaties met opdrachtgevers, partners en medewerkers, waarbij sprake is van een "win-win" situatie. Het winstoogmerk gaat daarbij samen met de verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid van de medewerkers, als ook voor een goed leefmilieu overeenkomstig de wetgeving.

Voor de Kwaliteit van de dienstverlening en voor de Veiligheid en gezondheid van medewerkers verklaren wij ons verantwoordelijk. Ook voor dereden wordt het mogelijke gedaan om ongewilde gebeurtenissen te voorkomen die persoonlijk letsel, milieu- of materiële schade of hinder tot gevolg hebben.

Om dit doel te bereiken is een kwaliteits- en veiligheidszorgsysteem opgezet, waarbij de van toepassing zijnde wetgeving als uitgangspunt dient. Door de plan-do-check-act methodiek toe te passen wordt gezorgd voor het continu verbeteren van het systeem.